Szlak konwaliowy

 

Boszkowo - Przemęt - Jez. Przemęckie - Brenno - Boszkowo

Długość trasy: ok. 42 km

    Jest to tzw. Szlak Konwaliowy, jeden z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Prowadzi przez 19 malowniczych jezior, w tym kilka dużych, obok miejscowości o dużych walorach krajoznawczych. Na jego przebycie trzeba przeznaczyć przynajmniej 3 dni.

   Wyprawę rozpoczynamy w Boszkowie (0,0 km) nad jez. Dominickim, na przystani ośrodka PTTK. Na wschodnim krańcu jeziora znajdujemy na głównej plaży wypływ cieku zwanego Strumieniem Boszkowskim. Za chwilę przenoska przez przepust na szosie a potem ostrożnie przepływamy pod mostem kolejowym. Strumień jest zamulony, z płyciznami, a przy wyższych stanach rozlewa się na przyległe łąki. Wpływamy na jez. Wielkie (51 ha, gł. 2,3 m) o zarośniętych i niedostępnych brzegach. Płyniemy wzdłuż prawego brzegu a na płn. krańcu odnajdujemy szeroki nieco zarośnięty kanał. Przepływamy pod niskim mostkiem (4 km) na drodze Boszkowo - Charbielin.

      

 Następnym akwenem jest jez. Małe (18 ha, gł. 2,3 m) jeszcze bardziej zarastające niż poprzednie. Można tu w prawo popłynąć strumieniem na jez. Trzebickie, nad którym leży Charbielin - łącznie z powrotem ok. 4,5 km. Z jeziora Małego wypływa w kierunku płn.-zach. szeroka rzeczka, którą spływamy (po drodze mostek na szosie Boszkowo - Bucz) na owalne jez. Boszkowskie (30 ha gł. 2,5 m), również o zarastających brzegach. W połowie jego zach. brzegu wypływa Kanał Błotnicki, którym przepływamy pod mostkiem na drodze polnej Boszkowo - Przedmieście, pod mostem kolejowym i mostem na szosie Wieleń - Przemęt. Po prawej zabudowania Błotnicy (8 km). Za chwilę wypływamy na jez. Błotnickie, pierwsze z ciągu jezior Przemęckich. W prawo przepływamy jeszcze raz pod mostkiem lini kolejowej Zbąszyń - Leszno i przebywamy wzdłuż całe jez. Przemęckie Małe o bagnistych brzegach. Wpływamy w szeroki kanał łączący jez. z południowym kanałem Obry i przed mostem na szosie Mochy - Śmigiel lądujemy, by zwiedzić stojący po prawej kościół poklasztorny w Przemęcie (11 km).

     Wracamy następnie na jez. Błotnickie i wzdłuż prawego, bezleśnego i coraz wyższego brzegu łączącego się z nim jez. Przemęckiego Dużego dopływamy do leśniczówki Przemęt. Ta część akwenu zwie się jez. Radomierskim. Po prawej rozpoczyna się kompleks starych pięknych lasów, a po lewej rezerwat przyrodniczy „Wyspa Konwaliowa” (16 km). Ostatnia część tego odcinka to zwężające się jez. Olejnickie, o coraz wyższych brzegach. Dopływamy do przesmyku, którym wiedzie szosa z Przemętu do Wielenia Zaobrzańskiego. Po lewej wieś Olejnica (20 km).

     Za mostem wpływamy na jez. Górskie, łączące się z jez. Osłonińskim. Zmieniamy powoli kierunek na zachodni. Prawy brzeg zalesiony, lewy bezleśny, podmokły. Jezioro się zwęża; po prawej wieś Osłonin (24 km), za którą w lesie rozłożyły się liczne ośrodki wczasowe. Wpływamy na jez. Wieleńskie z Wieleniem Zaobrzańskim na zach. brzegu (26 km). Można tu Młynówką Kaszczorską dopłynąć po 3 km do Kaszczoru (dalej ma ona połączenie z jeziorem Mochyńskim i przez kanał Kaszczorski z Obrą). Trasa nasza prowadzi teraz stale wzdłuż prawego brzegu w kierunku płd. na jez. Trzytoniowe. W małej zatoczce na płd.-wsch. krańcu jeziora odnajdujemy ujście kanału, którym pod prąd przepływamy pod drewnianym mostkiem na jez. Breńskie. Na jego południowym brzegu rozłożyło się Brenno (30 km). Niebawem mijamy przesmyk, z którego po lewej widoczne są ośrodki wczasowe na położonym między jeziorami Ostrowie. Wpływamy na jez. Białe łączące się z jez. Miałkim. Wzdłuż prawego brzegu osiągamy zarastające przewężenie prowadzące na jez. Małe (34 km). Po lewej widoczne Górsko z wiatrakiem a przed nami domy Miastka.

     Na płd.-wsch. krańcu jez. Małego odnajdujemy ujście szerokiego kanału, którym pod mostem na drodze Olejnica - Brenno wpływamy wkrótce na jez. Lincjusz (38 ha, gł. 2,9 m). Na jego płd. brzegu uchodzi Młynówka Kaszczorska, którą można po 5 km dopłynąć do jez. Lgińsko i ośrodka w Lginiu.

     My kierujemy się jednak na wsch. i krętym połączeniem wpływamy na jez. Brzeźne (40 ha, gł. 4,5 m), o ładniejszych, częściowo zalesionych brzegach. Na jego wsch. krańcu po stronie płn. odnajdujemy ujście strumienia, którym płyniemy do mostka (38 km). Lądujemy przy leśniczówce Papiernia, zbudowanej między jeziorami: Brzeźnym, Zapowiednik (24 ha, gł.. 2,7 m) i Maszynek (Bartka z Piekła; 6 ha). Dalsze połączenia między jeziorami są zarośnięte a przenoski niemożliwe, przewozimy więc kajaki do Dominic nad jez. Dominickie. Stąd płyniemy na płn.-wsch. do Boszkowa (42 km).

 

Ostatnia modyfikacja tej strony: 20 kwietnia 2006